Všeobecné obchodní podmínky Pizza Joy

Provozovatel: Filip Rysl, Vejražkova 983/4 Praha 5, IČO: 87479516 DIČ: CZ9101310306

1. Základní ustanovení

Provozovatel provozuje Web (www.pizzajoy.cz) za účelem propagace svých výrobků a produktů, které pomocí tohoto webu nabízí svým zákazníkům.

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících web a další související právní vztahy.

2. Předmět objednávky

Předmětem objednávky jsou zpravidla pokrmy, které provozovatel vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně. Tyto pokrmy jsou pak dále nabízeny zákazníkům a to na osobní odběr nebo rozvoz.

Veškeré pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě.

Uživatel provede objednávku pomocí našeho webu www.pizzajoy.cz a to výběrem produktů, uvedením všech potřebných údajů a odesláním objednávky.

Uskutečněná objednávka se stává závaznou v okamžiku přijetí potvrzení ze strany provozovatele. Uživatel je informován prostřednictvím e-mailu (objednavkypizzajoy@gmail.com)

Nabízené produkty nebo zboží mohou být dočasně vyprodány. V takových případech vám bude nabídnuta alternativa.

Veškeré nápoje rozvážíme pouze s jídlem. Alkoholické nápoje neprodáváme osobám mladším osmnácti let.

Hmotnosti veškerých jídel jsou uváděny v syrovém stavu.

3. Platba a doprava

Celková cena objednávky je určena produkty, dopravou dle zóny (viz " zóny rozvozu" níže) a příslušnýmy obalovými materiály. Obalové materiály jsou k ceně produkty přiřazovány automaticky a tudíž jsou nedílnou součástí objednávky. Minimální hodnota objednávky pro rozvoz zdarma je dle vzdálenosti od provozovny viz " zóny rozvozu" níže

ZÓNY ROZVOZU

Veškeré platby jsou přijímány pouze v české měně. Platit lze v hotovosti nebo stravenkami (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner). Na stravenky nevracíme. Zákazník je povinen si ihned přepočítat vrácenou hotovost, jelikož na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Provozovatel si vyhrazuje právo rozvážet jídlo pouze do vyznačených zón. Objenávky jsou doručovány v co nejratší době, která je možná. Obvyklá doba dodání je od 30 minut do 90 minut. V případě nepříznivých vlivů na doručení objednávky ( dopravní zácpy, uzavírky, nepřízeň počasí atd.), může dojít ke zpoždění objednávky, proto Pizza Joy negarantuje 90 minutovou lhůtu.

V případě, že zákazník bude při doručování objednávky nedostupný na uvedeném telefoním čísle nebo bude na jiné adrese, než byla uvedena bude mu účtován poplatek od 70 Kč do 120 Kč dle vzdálenosti za opakované doručení. V tomto případě nebude brán zřetel na reklamace v podobě vychladného jídla apod.

4. Akce, slevy a speciální nabídky

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli odvolat, přerušit nebo ukončit veškeré akce a slevy a to bez jakékoliv náhrady.

Veškeré akce, slevy a speciální nabídky nelze sčítat nebo jakkoliv kombinovat, v případě pokud provozovatel neuvede jinak.

5. Reklamace

Zákazník je povinen si zkontrolovat objednané zboží při doručení objednávky. Pokud je něco v nepořádku, je povinen ihned kontaktovat pobočku na telefoním čísle +420 773 770 771 pro další postup. Pokud došlo k pochybení ze strany provozovatele bude zákazníkovi nabídnuta kompenzace.

Produkt je možné reklamovat pouze v den objednávky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamace lze uplatnit osobně na provozovně Pizza Joy nebo telefonicky. V případě opravněné reklamace bude nabídnuta kompenzace v podobě výměny za jiný produkt nebo vrácením kupní ceny produktu.

Ostatní ujednání:

Veškeré telefonické a on-line objednávky jsou přijímány v otevírací době a to maximálně do 30 minut před stanovenou zavírací dobou. Veškeré přijaté objednávky jsou závazné jak pro provozovatele tak i pro zákazníka. Objednávku lze zrušit ze strany kupujícího pouze na telefoním čísle +420 773 770 771 a to maximálně do 5 minut od objednání.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnou objednávku v případě, že zákazník již v minulosti odmítl zaplatit kupní cenu, odmítl převzít zboží, byl opakovaně nedostupný, byl opakovaně na jiné adrese, objednal mimo stanovené zóny nebo jakkoliv porušil obchodní podmínky. Taktéž si provozovatel vyhrazuje právo odmítnou objednávku při podezření, že se jedná o fiktivní objednávku, požadovaný čas na objednávku zákazníka není ze strany provozovatele reálný, při velké vytíženosti nebo při technickém výpadku.

Objednáním potvrzuje zákazník, že souhlasí s veškerými obchodnímy podmínkami. Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2019

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR). Na této stránce naleznete všechny informace o tom, jak s Vašimi osobními údaji pracujeme.

1) Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je Pizza Joy, Náměstí Bratří Synků 3/7 Praha 4, IČO: 87479516 DIČ: CZ9101310306

2) Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nám sdělíte v rámci vyplnění našeho objednávkového formuláře. Zpravidla se jedná o tyto údaje:

3) Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem realizace vaší objednávky, kterou na našem webu uskutečníte.

4) Kdo má k Vašim údajům přístup?

Dbáme na to, aby Vaše údaje byly v bezpečí. Sami se snažíme zajišťovat co nejlepší technická i organizační zabezpečení, aby se nedostaly do nesprávných rukou. V rámci této ochrany si i pečlivě vybíráme, komu Vaše osobní údaje svěříme. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci Pizza Joy.

V případech, kdy to po nás vyžadují právní předpisy, jsme povinni předat Vaše osobní údaje některým orgánům činným v trestním řízení (např. Policie ČR) a dalším orgánům veřejné správy.

5) Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost našich webových stránek, případě Vám usnadňují jejich užívání. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies, které využíváme, jsou čistě technického rázu a neslouží k získání jakýchkoliv osobních údajů.

Pokud se Vám naše využívání „cookies“ nelíbí, můžete je samozřejmě zakázat prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče. Jak na to, se dozvíte na webových stránkách provozovatele Vašeho webového prohlížeče. Tím, že cookies nezakážete, nám dovolujete je využívat.

6) Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu realizace našeho obchodního vztahu V některých případech můžeme některé údaje uchovávat i déle, a to v případě, že nám to ukládají právní předpisy.

7) Kdy Vaše osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu?

Pro každé zpracování Vašich osobních údajů musíme mít právní důvod, a ne každé zpracování vyžaduje Váš souhlas. Bez Vašeho souhlasu můžeme osobní údaje zpracovávat na základě:

8) Kdy Vaše osobní údaje zpracováváme s Vaším souhlasem?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi dobrovolně uděleného souhlasu v případě uskutečnění objednávky na našem webu.

9) Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat napsáním na e-mailovou adresu pizzajoy@gmail.com.

V případě, že Vám posíláme e-maily na základě našeho oprávněného zájmu, například když Vás informujeme o nové akci, kterou pořádáme, nám můžete říci, že už o podobné e-maily nestojíte. V případě, že už maily dostávat nechcete, můžete vyjádřit svůj nesouhlas na e-mailovou adresu pizzajoy@gmail.com a my Vám e-maily přestaneme posílat.

Odvoláním souhlasu není dotčeno předchozí zpracování, které na jeho základě bylo provedené. Odvolat souhlas nemůžete se zpracováním osobních údajů, které neprobíhá na základě souhlasu.

10) Jaká práva máte v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 máte ve vztahu ke svým osobním údajům následující práva:

V případě, kdy chcete některé ze svých práv uplatnit, Vás budeme muset požádat o prokázání Vaší totožnosti, abychom zabránili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajů.

x
Tato stránka používá cookies (více informací). Souhlasím